Beelddenktraining

Ik denk anders, dat is mijn kracht

Beelddenkers denken anders, en dat is hun kracht. Zij denken in beelden in plaats van in woorden. Hierdoor kan het zijn dat het kind het aangeboden lesmateriaal in de klas niet goed begrijpt of onthoudt. Vaak hebben beelddenkers hierdoor een onterechte leerachterstand, of zoekt men de oorzaak in verklaringen zoals bijvoorbeeld dyslexie.

De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar de manier van denken van het kind; het denken in plaatjes en beelden. Want de beelddenker heeft juist een gave! Tijdens de training leren de kinderen:

  • hoe ze informatie kunnen ordenen;
  • hoe ze de letters en de woorden (spelling) zich eigen kunnen maken;
  • hun weg te vinden in het cijferveld, en
  • automatiseren, tafels, breuken en klokkijken.

Kortom de basislesstof wordt tijdens deze training aangeboden.

Werkwijze

De basistraining Beelddenken bestaat uit 4 sessies en is bedoeld voor leerlingen uit het basisonderwijs. De training vindt plaats in de praktijk. Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders zodat de training thuis voortgezet kan worden.

Ik geef de beelddenktraining in mijn praktijk in Zeist.

Meer informatie vind je op de website: www.ikleeranders.nl

Tarieven

  • Vrijblijvend telefonisch informatie- en kennismakingsgesprek: gratis
  • Trainingsprogramma van 4 sessies: € 240,-
    Deze prijs is inclusief het gebruik van het bijbehorende werkboek.
    In overleg kunnen we een extra sessie Beelddenken toevoegen. De kosten voor een extra sessie zijn € 42,50.